“Ik ben op weg naar de Horizon, ik zal wel zien wat er achter ligt”

Horizon (BLOF, 2021)

Wat bied ik?

Coaching kan gaan over hoe je gedijt in je werk, in je sociale omgeving of hoe je in het leven zelf staat. Je leert actief over jezelf en werkt bewust aan persoonlijk welzijn, groei en ontwikkeling.

Het is jouw leer-en ontwikkelingsproces. Mijn rol als coach is jou daar op professionele wijze in te begeleiden. In een overzienbaar traject werken we aan inzicht en haalbare doelen. Het gaat daarbij niet om het verleden, of om de verre toekomst, maar om het hier en nu. Ik stel je vragen, laat je ontdekken, spreek je aan en moedig je aan. Mijn aanpak is gericht op progressie en op wat er in je eigen invloedssfeer ligt.

Na het coaching traject heb je meer inzicht in je eigen denken en handelen, heb je meer rust, grip, een keuze gemaakt of ben je in beweging gekomen.

Finitor Coaching en Consultancy

Erkend Professional Coach bij Coachboulevard 
(St!R / Phbo / NOBCO – practioner)

info@finitorcc.com
T  06 – 11 58 50 32

KvK 75798174 I Work & Life Coach I Personal Coach I Loopbaancoach I Personal en Loopbaancoaching I Den Haag I Voorburg I Wassenaar I Rijswijk

Finitor Coaching is geregistreerd bij STiR